Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego serdecznie zaprasza wszystkich na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczego, które odbędzie się 24.08.2013 o godzinie 17.00 (pierwszy termin), 17.30 (drugi termin – w przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie) w Karczmie Żyieckiej (I piętro).

Program Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego:

1) Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia;

2) Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad;

3) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2012:

6) Przedstawienie rozliczenia finansowego Stowarzyszenia za rok 2012;

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencje:

– Zarząd stowarzyszenia (prezes, 2 v-ce prezesów, skarbnik, i do 3 członków zarządu);

– Komisja rewizyjna (3-5 osób – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 1-3 członków);

– Sąd koleżeński (3-5 członków);

9) Propozycja Zarządu działalności Stowarzyszenia na roku 2013/2014;

10) Omówienie planu finansowego działalności Stowarzyszenia na rok 2013/2014;

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2013/2014;

12) Omówienie zawodów sportowych PLP i PPB 2013/2014.

13) Przystąpienie BSP do Polskiej Federacji Paralotniowej

15) Wolne wnioski;

13) Zakończenie obrad;

Serdecznie zapraszamy.