Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego serdecznie zaprasza wszystkich na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 30.03.2019 (sobota) o godzinie 17.30 (pierwszy termin), 18.00 (drugi termin – w przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie) w Karczmie Żywieckiej Al. Wolności 1 w Żywcu, w sali na I piętrze.

Zarząd Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Program:

1) Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, czyli Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza ;

2) Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz porządku obrad;

3) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;

4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2018

6) Przedstawienie Stanu środków finansowych Stowarzyszenia za rok 2018

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencje

– Zarząd stowarzyszenia (prezes, 2 v-ce prezesów, skarbnik, i do 3 członków zarządu)

– Komisja rewizyjna (3-5 osób – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 1-3 członków)

– Sąd koleżeński (3-5 członków)

9) Propozycja Zarządu, działalności Stowarzyszenia na roku 2019/2020

10) Omówienie planu finansowego działalności Stowarzyszenia na rok 2019/2020

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2019/2020

12) Inne tematy:

a) Wycinka drzew przed startowiskiem na Skrzycznem

b) Problem utrzymania porządku (śmieci) na startowisku N na Żarze.

c) Stawki opłat dla pilotów tandemów i szkół paralotniowych za startowiskach BSP – pozostają czy zmieniamy

13) Wolne wnioski

14) Zakończenie obrad