Składki i Oplaty

Składka członkowska za 2019: 100 zł.

Opłaty startowe (Skrzyczne i Żar):

Dla członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego lub Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego: opłacenie składki członkowskiej na bieżący rok upoważnia do korzystania ze startowisk na Skrzycznem i Żarze.

Osoby nie będące członkami BSP lub PSP:
– opłata dzienna: 10 zł;
– opłata dzienna tandem: 20 zł;
– opłata roczna – Skrzyczne: 60 zł;
– opłata roczna – Żar: 60 zł;
– opłata roczna – Skrzyczne + Żar: 120 zł.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto:
18 1240 1170 1111 0010 1378 9650
Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe
ul. Żwirowa 22
34-300 Żywiec

Informacja: Opłaty za Żar dotyczą startowiska północnego.  Startowisko zachodnie oraz południowe (górne), wcześniej użyczane nam przez GSS, są od 2017 dzierżawione przez firmę Albatros. Startowisko południowe „półka” jest terenem PKLu.