Żar

Gospodarzem miejsca startu z góry Żar w kierunku N jest PSP oraz BSP.

Zgodnie z porozumieniem między BSP a GSS na Górze Żar została wprowadzona konieczność przejścia przeszkolenia o zasadach poruszania się w przestrzeni powietrznej ATZ Żar i przestrzeni lotniska GSS (Górskiej Szkoły Szybowcowej „Żar”).

Przeszkolenie jest darmowe dla pilotów swobodnie latających i odpłatne (1000 PLN) dla pilotów tandemowych latających komercyjnie.

Zawsze, kiedy strefa ATZ Żar jest włączona, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z kierownikiem lotniska Wojciechem Kosem (tel. 691-555-511, 530-892-420) w celu przejścia odprawy przed startem i otrzymania zezwolenia na lot w strefie ruchu lotniskowego.

Czy strefa ATZ Żar jest w danym dniu włączona można sprawdzić pod linkiem „AUP bieżący” na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wyszukując nazwę „ATZ EPZR”.

 

Lądowanie może odbywać się: w kierunku S w rejonie lotniska GSS AP Żar (nie bezpośrednio na płycie lotniska ale ponad nią), w kierunku N w miejscowości Kozubnik w wyznaczonym miejscu.

Lądowanie lotni i paralotni na płycie lotniska (wyznaczonej białymi ogranicznikami) w czasie wykonywania lotów szybowcowych lub samolotowych jest zabronione. Zabrania się również lotów lotni i paralotni w strefie esowania i podejścia do lądowania szybowców i samolotów.

Zabrania się lądowania na szczycie góry Żar.

Zabrania się lądowania na obwałowaniu zbiornika elektrowni szczytowo pompowej.

 

Północne startowisko
Północne startowisko